پایدارسازی فاز آستنیت

آستنیت و فریت بعنوان دو فاز مهم در فولادهای کم کربن هستند که در طی فرآیند سرد و گرم شدن فولاد در محدوده دمایی خاصی تشکیل می شوند. اما در نهایت در دمای محیط این فاز فریت است که پایدار است و ساختار فولاد را تشکیل می دهد، مگر اینکه بخواهیم و بتوانیم فاز آستنیت را که در محدوده ی دمایی بالای 700 درجه سانتیگراد تا 1400 درجه سانتیگراد تشکیل می شود تا دمای محیط پایدار نگه داریم. آنچه برای این کار لازم است استفاده از عناصر پایدار کننده فاز آستنیت می باشد مانند نیکل (Ni). در واقع آستنیت در دمای کمتر از حدود 720 درجه تبدیل به فریت میشود ولی نیکل با کاهش دمای تبدیل سبب می شود که قبل از تغییر فازی، فولاد منجمد شده و انرژی کافی بابت نفوذ اتم ها و استحاله وجود نداشته باشد در نتیجه فاز نهایی فولاد فاز آستنیت خواهد بود. به همین علت در فولادهای آستنیتی مانند فولادهای ضد زنگ سری 300 نیکل وجود دارد. طبیعی است که درصد نیکل موجود، در میزان درصد فاز آستنیت تشکیل شده و فاز فریت باقیمانده تاثیر دارد و همین مورد یکی از پارامترهای مهم در کیفیت فولادهای آستنیتی می باشد.

 

منبع: SupraWisman.net