چرا استیل زنگ نمی زند!؟

میدانیم که وجود کروم (Cr) در فولاد سبب افزایش مقاومت آن در مقابل زنگ زدگی میشود ولی در واقع چه اتفاقی با اضافه شدن کروم رخ میدهد که موجب عدم زنگ زدن فولاد می گردد؟

کروم موجود در فولاد در مواجهه با  هوا و در دمای محیط تشکیل اکسید کروم سه ظرفیتی (Cr2O3) میدهد که بصورت یک لایه بسیار نازک و غیرقابل تشخیص روی سطح فولاد را می پوشاند. لایه اکسید کروم تشکیل شده در آب محلول نبوده و مانع نفوذ اکسیژن به داخل فولاد میگردد و در صورت خراشیدگی و از بین رفتن نیز مجددا و بلافاصله تشکیل میشود. در واقع وجود این لایه است که سبب ضد زنگ شدن فولاد میگردد چرا که از نفوذ اکسیژن و ترکیب آن با آهن و ایجاد اکسید آهن که در اصطلاح به آن زنگ زدگی آهن میگویند، جلوگیری میکند. برای رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به وجود حداقل 13% کروم میباشد که این مقدار برای شرایط با کاربری ویژه تا 26% نیز قابل افزایش است.

منبع: SupraWisman.net